EN | NL

Genereren, Importeren en Onderhouden van Databaseschema's

DeZign for Databases kan databases aanmaken, reverse engineeren (importeren) en uw database en datamodel met elkaar synchroniseren.

Een Bestaande Database Via Reverse-Engineering Omzetten In een Databasemodel

Reverse engineering is het proces waarbij een bestaande database wordt geladen en wordt omgezet naar een datamodel. In een datamodel wordt de structuur van een database grafisch weergegeven. Hierdoor kunt u zien hoe de tabellen met elkaar in verband staan. Een datamodel helpt u om de structuur van een bestaande database te doorgronden.

Er zijn twee manieren om een bestaande database in te lezen. U kunt vanuit DeZign for Databases een connectie met de database maken. U kunt ook een zogenaamde database dump (SQL bestand) inlezen. Na het importeren zal DeZign for Databases automatisch een datamodel maken van de geimporteerde database. De "autolayout" functie wordt automatisch uitgevoerd om er voor te zorgen dat uw diagram er direct goed uit ziet.

Alle database objecten zoals tabellen, views, procedures, constraints en indexen zullen aan uw model worden toegevoegd waneer u een database importeerd.

Niet voor alle databases wordt een directe native database connectie ondersteund. Bekijk dit document voor een overzicht van welke functionaliteiten voor de verschillende databases ondersteund worden.

Importeren van een bestaande database
Importeren van een bestaande database

Genereren van een Database

Wanneer u klaar bent met uw datamodel, kunt u vanuit uw datamodel automatisch een database aanmaken. DeZign for Databases zal op basis van uw datamodel voor SQL databases (bv Oracle, MySQL, PostgreSQL,...), een SQL script met de statements om de database aan te maken, genereren. Voor sommige databases kan DeZign for Databases ook direct de fysieke database genereren (bv MS Access).

Alle database objecten zoals tabellen, views, indexen, constraints, triggers en procedures zullen worden meegenomen. U kunt eventueel een selectie maken van de objecten die moeten worden meegenomen.

Database Genereren Vanuit Een Datamodel
Database genereren op basis van uw model

Synchroniseren van Database en Model

Nadat u een bestaande database heeft ingelezen en het databasemodeldiagram hebt gemaakt, kunt u het model verder uitwerken. Dit betekent dat uw model wijzigt ten op opzichte van uw database. DeZign for Databases kan uw database en uw model met elkaar synchroniseren.

Uw database wordt geladen en deze wordt vervolgens vergeleken met uw datamodel. De verschillen worden in een duidelijk overzicht weergegeven. U maakt een selectie van de verschillen die u wilt synchroniseren. U kunt zowel uw datamodel als uw database synchroniseren. Wanneer u uw database synchroniseert zal DeZign for Databases een database update script (SQL) aanmaken met ALTER statements.

Model en database synchroniseren
Verschillen tussen uw datamodel en de database

Build your next data model with DeZign for Databases trial software

available directly from Datanamic's download section